Aktualny kurs akcji:

Uzupełnienie raportu rocznego 2011

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje w załączonym pliku jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierające informację dodatkową, która z przyczyn technicznych nie została przekazana w całości w dniu 24.04.2012 roku.