Aktualny kurs akcji:

Rejestracja umorzenia akcji w KDPW

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 września 2009 roku o następującej treści:

Na podstawie § 85 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku z umorzeniem dokonanym w trybie art. 359 § 2 w zw. z art. 360 § 1 K.s.h. 296.413 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela spółki Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A., Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że kodem PLSNZKA00033 oznaczonych jest 13.053.587 (trzynaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji spółki Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.