Aktualny kurs akcji:

Rejestracja umorzenia akcji w KDPW

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 listopada 2013 roku o następującej treści:

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt. 3 w zw. z  § 87 ust.1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., w związku z umorzeniem dokonanym w trybie art. 360 § 1w zw. z art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych  932 898 (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że kodem PLSNZKA00033 oznaczonych jest 12.117.778 (dwanaście milionów sto siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.