Aktualny kurs akcji:

Powołanie nowego Członka Zarządu

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie („Śnieżka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Śnieżki powołała Pana Zdzisława Czerwiec od 26 lutego 2021 roku na Członka Zarządu – Dyrektora ds. zarządzania łańcuchem dostaw FFiL Śnieżka S.A.

Pan Zdzisław Czerwiec jest związany z Grupą Kapitałową Śnieżka od wielu lat. Pracował na stanowiskach szeregowych a następnie menedżerskich w obszarach: produkcji, marketingu, handlu, sprzedaży krajowej i eksportowej, obsługi klienta i logistyki. Od lipca 2020 r. pan Zdzisław Czerwiec zarządza w Spółce obszarem Supply Chain Management.

Jest absolwentem studiów inżynierskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek Geodezja i Kartografia, specjalność geodezja i wycena nieruchomości, a także studiów magisterskich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek Geodezja i Kartografia, specjalność geodezja rolna i wycena nieruchomości.

Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Studia podyplomowe – Psychologia w Biznesie, prowadzone przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podyplomowe Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Pan Zdzisław Czerwiec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.