Aktualny kurs akcji:

Zmiana adresu strony internetowej

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje o zmianie adresu strony internetowej Śnieżki na www.sniezka-sa.pl. Na stronie tej będą publikowane informacje wymagane przepisami prawa (w tym raporty bieżące i okresowe Spółki),informacje z obszaru relacji inwestorskich, ESG oraz inne informacje korporacyjne.

Dotychczasowy adres strony internetowej Spółki www.sniezka.pl będzie dedykowany informacjom produktowym.