Aktualny kurs akcji:

Zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 12 listopada 2008 roku umowy sprzedaży 35 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy należących do FFiL Śnieżka S.A. w spółce SPED-FARB Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy.Zbycie nastąpiło na rzecz dotychczasowych udziałowców spółki SPED-FARB Sp. z o.o. w następujących ilościach:

18 udziałów o wartości 500 zł każdy za cenę 360 000 zł na rzecz pana Andrzeja Banaś,

17 udziałów o wartości 500 zł każdy za cenę 340 000 zł na rzecz pana Romana Panz.

Zapłata za udziały w łącznej kwocie 700 000 zł będzie dokonywana w równych ratach kwartalnych w ciągu dwóch lat od dnia podpisania umowy.

Spółka SPED-FARB Sp. z o.o. świadczy usługi transportowe m.in. dla FFiL Śnieżka S.A. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta jest równa wartości nominalnej i wynosi 17 500 zł.

Pomiędzy emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a nabywającymi aktywa nie istnieją żadne powiązania.

Zbyte aktywa przekraczają 20% kapitału zakładowego spółki SPED-FARB Sp. z o.o. co stanowi kryterium uznania ich za aktywa o znacznej wartości.