Aktualny kurs akcji:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że raporty okresowe w 2018 roku będą  przekazywane w następujących terminach:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za IV kwartał 2017 r. – 26 lutego 2018 r.
  • za I kwartał 2018 r. – 14 maja 2018 r.
  • za III kwartał 2018 r. – 13 listopada 2018 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 28 sierpnia 2018 r.

3. Raport roczny za 2017 r. – 25 kwietnia 2018 r.

4. Raport roczny skonsolidowany za 2017 r. – 25 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2018 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 rozporządzenia Zarząd FFiL Śnieżka S.A. oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne),
a skonsolidowany raport półroczny skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (rozszerzony skonsolidowany raport półroczny).