Aktualny kurs akcji:

Połączenia emitenta ze spółkami zależnymi

Zarząd FFiL Śnieżka informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o zarejestrowaniu w dniu 23 grudnia 2013 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS połączenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA (spółka przejmująca) ze swoimi spółkami zależnymi: IP Solutions Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana I) oraz Fabryką Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka (Spółka Przejmowana II).

Charakterystyka działalności łączonych spółek
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA – przedmiot działalności Spółki:
produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, szpachli, produkcja żywic, produkcja klejów,
pośrednictwo handlowe i finansowe, wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, spedycja, produkcja materiałów budowlanych, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, badania naukowe i prace rozwojowe, wynajem i dzierżawa, itp.

IP Solutions Sp. z o.o. SA – przedmiot działalności Spółki:
przedmiotem działalności Spółki w 2011 roku było zarządzanie znakami towarowymi. Spółka posiadała pakiet większościowy udziałów w TM Investment Sp. z o.o.

Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. Grupa Śnieżka – przedmiot działalności Spółki:
zarządzanie nieruchomościami.

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez:

  • przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II  na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie),
  • rozwiązanie Spółki Przejmowanej I i Spółki Przejmowanej II bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Dniem połączenia jest 23 grudnia 2013 roku.