Aktualny kurs akcji:

Konwersja akcji imiennych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu 10 sierpnia 2009 roku uchwały o zamianie akcji imiennych serii C emitenta na akcje na okaziciela. Zamienionych zostało łącznie 334 584 akcji imiennych serii C.

Jednocześnie emitent złoży wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych o włączenie zamienionych akcji do notowań.