Aktualny kurs akcji:

Informacja o kandydacie Amplico OFE do Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A.

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym informację z Amplico OFE, akcjonariusza  spółki Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. (Spółka) o kandydacie Amplico OFE do Rady Nadzorczej Spółki. Amplico OFE informuję, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2011 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Dariusza Orłowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Amplico PTE (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej musi spełniać kryteria niezależności. W związku z tym Amplico OFE informuję, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Dariusz Orłowski spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

Życiorys kandydata:

Dariusz Orłowski

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydziału Organizacji i Zarządzania, którą ukończył w 1995 roku.

W 1994 roku podjął pracę w PKO BP Oddział Regionalny Kraków w Zespole ds. Kredytów Trudnych.

W latach 1995-1998 zatrudniony w F.H. KrakChemia SA gdzie zajmował stanowiska: od specjalisty ds. finansów poprzez kierownika działu finansów, zastępcę głównego księgowego, dyrektora finansowego do dyrektora generalnego.

Jednocześnie w latach 1995-1997 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu firmy leasingowej zależnej od F.H. KrakChemia SA

Następnie zatrudniony był w firmie Gellwe na stanowisku dyrektora finansowego.

Od dnia 01.07.1999 zatrudniony w Wawel SA na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych..

W dniu 15.07.1999 roku został powołany decyzją Rady Nadzorczej Wawel SA na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych.

W dniu 27.07.2000 Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki w wyniku których objął funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Operacyjnych.

Od 9 lutego 2001 roku, po decyzji podjętej przez NWZA pełni funkcję Prezesa Zarządu w Wawel SA.