Aktualny kurs akcji:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S. A.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51, 00-867 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537 (dalej jako: Śnieżka lub Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, 402^1, 402^2 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 roku (piątek) o godzinie 11°° w dużej sali konferencyjnej nr 1.20 w budynku „A” FFiL Śnieżka S.A. ul. Dębicka 44, 39 – 207 Brzeźnica.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.