Aktualny kurs akcji:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że raporty okresowe w 2012 roku będą  przekazywane w następujących terminach:

1.        Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za IV kwartał 2011 r. – 28 lutego 2012 r.
  •  za I kwartał 2012 r. – 15 maja 2012 r.
  •  za III kwartał 2012 r. – 13 listopada 2012 r.

2.        Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r. – 30 sierpnia 2012 r.

3.        Raport roczny za 2011 r. – 24 kwietnia 2012 r.

4.        Raport roczny skonsolidowany za 2011 r. – 24 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2012 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 rozporządzenia Zarząd FFiL Śnieżka S.A. oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne),a skonsolidowany raport półroczny skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (rozszerzony skonsolidowany raport półroczny).