Aktualny kurs akcji:

Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu informacji w dniu dzisiejszym tj. 5 maja 2011 roku o rezygnacji przez Panią Walentynę Ochab z funkcji Członka Zarządu FFiL Śnieżka S.A. Pani Walentyna Ochab pełniła w spółce funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Współpracy z Zagranicą.