Aktualny kurs akcji:

Czasowe ograniczenie działalności operacyjnej w Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że otrzymał informację o podjęciu przez Dyrektora Generalnego Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o („Śnieżka-Ukraina”) decyzji o czasowym ograniczeniu działalności operacyjnej w tej spółce w związku z sytuacją na terytorium Ukrainy. Decyzje dotyczą wstrzymania wykonywania dostaw, a także czasowego zawieszenia produkcji od 25 lutego br.

Zgodnie z będącymi w posiadaniu Spółki informacjami w momencie publikacji niniejszego raportu majątek spółki Śnieżka-Ukraina nie jest zagrożony (jej zakład produkcyjny jest zlokalizowany w Jaworowie, obwód lwowski). Zarząd Śnieżki na bieżąco monitoruje sytuację i w przypadku identyfikacji istotnych informacji będzie je przekazywał w raportach bieżących oraz okresowych.