Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na NWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 kwietnia 2012 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:

 

Akcjonariusz                                          Liczba głosów    % udział w liczbie                % udział

głosów na NWZA               w ogólnej liczbie głosów

 

Jerzy Pater                                               833 335                                    6,8                                        5,4

 

Stanisław Cymbor                                     833 335                                    6,8                                        5,4

 

PPHU Elżbieta

i Jerzy Pater Sp. z o.o.                          2 375 000                                  19,4                                      15,3

 

PPHU Iwona i Stanisław

Cymbor Sp. z o.o.                                   2 375 000                                 19,4                                      15,3

 

Piotr Mikrut                                              1 776 498                                 14,5                                      11,4

 

Rafał Mikrut                                             1 254 167                                10,3                                         8,1

 

AMPLICO OFE                                         1 500 000                                 12,3                                        9,6

 

AVIVA OFE                                              770 000                                      6,3                                       4,95