Aktualny kurs akcji:

Podpisanie umowy na realizację I etapu budowy Centrum Logistycznego

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że 19 września 2019 r. podpisał umowę o roboty budowlane na realizację I etapu budowy Centrum Logistycznego w Zawadzie („Inwestycja”) – polegającego na budowie hali magazynowej.

Zgodnie z umową generalnym wykonawcą I etapu Inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Hand-Bud” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy. Ze względu na złożoność Inwestycji zostało ustalone szacunkowe wynagrodzenie za realizacje I etapu Inwestycji, oparte o kosztorys ofertowy w wysokości 76,64 miliona złotych. Ostateczne rozliczenie I etapu Inwestycji zostanie oparte na kosztorysie powykonawczym, dokonanym po jej zakończeniu.
Planowanym terminem ukończenia I etapu Inwestycji jest koniec 2020 roku. Śnieżka poinformuje w oddzielnych raportach o zawarciu umów na realizację kolejnych etapów Inwestycji.
Umowa przewiduje wypłatę przez Śnieżkę zaliczki na rzecz generalnego wykonawcy, w związku z rozpoczęciem robót budowlanych. Ponadto umowa zawiera zapis o opłacie sankcyjnej, którą generalny wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Śnieżce w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania robót. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Śnieżki szacuje, że według jego wiedzy na dzień podpisania ww. umowy wydatki na realizację I etapu Inwestycji zostaną poniesione: w 2019 r. w wysokości około 19,8 miliona złotych i w 2020 r. w wysokości około 56,84 miliona złotych. Śnieżka posiada zapewnione finansowanie na realizację Inwestycji zarówno w zakresie środków własnych jak i zewnętrznych.

Nowe Centrum Logistyczne Śnieżki  zostanie wybudowane na działce o pow. 14,9544 ha, położonej w miejscowości Zawada, w  gminie Dębica, w woj. podkarpackim, w pobliżu węzła Dębica wschód przy autostradzie A4. Śnieżka informowała o zakupie ww. działki z przeznaczeniem na budowę Centrum Logistycznego w raporcie nr 4/2018 z 28 lutego 2018 r.

Celem budowy Centrum Logistycznego Śnieżki w Zawadzie jest zwiększenie mocy logistycznych (możliwość zmagazynowania większej ilości wyrobów gotowych i wysyłania większej liczby palet na dobę) oraz obniżenie kosztów procesów logistycznych w Śnieżce i wybranych spółkach Grupy Kapitałowej Śnieżka. Nowy obiekt przejmie funkcje dotychczasowych Magazynów Wyrobów Gotowych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie.