Aktualny kurs akcji:

Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. (Spółka) informuje, że w oparciu o zawiadomienie z dnia 01.03.2018 r.  powziął  informację o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Kayne Arderson Rudnick Investment Management (Inwestor). Treść informacji o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zgodnie z powziętą informacją zmiana stanu posiadania ogólnej liczby głosów nastąpiła w wyniku zakupu akcji Spółki w dniu 23 luty 2018 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału Inwestor posiadał 4,36% ogólnej liczby głosów a po transakcji zakupu udział ten wzrósł do poziomu 5,38% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.