Aktualny kurs akcji:

Informacja o transakcji Członka Zarządu na akcjach emitenta w 2007 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 31 stycznia 2008 roku zawiadomienia na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcji dokonanej przez Członka Zarządu w 2007 roku. Osoba ta dokonała sprzedaży 100 sztuk akcji emitenta po cenie 42,75 zł na sesji GPW w dniu 6 lutego 2007 roku.

Informacja została sporządzona w dniu 31 stycznia 2008 roku w Brzeźnicy.

Wartość transakcji nie przekroczyła równowartości 5 000 Euro.