Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA

Zarząd FFiL Śnieżka SA przekazuje w załączonym pliku listę akcjonariuszy dyspozujących powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 marca 2017 roku.