Aktualny kurs akcji:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje niniejszym, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2010 roku dokonało wyboru Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Anny Pater.

Pani Anna Pater posiada tytuł magistra Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego na kierunku Ekonomii i Zarządzania, studia dzienne.

Przebieg pracy zawodowej:

  • Od Styczeń 2010 – Specjalista Mediateki.
  • Maj 2009 – Wrzesień 2009 – Praca jako przedstawiciel handlowy ds. Sieci na region południowo – wschodni w firmie Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
  • Sierpień 2005 – Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Brzeźnica, praktykantka

Program praktyk obejmował następujące zagadnienia: polityka jakości firmy, strategia firmy, metody zarządzania i kierowanie firmą. Marketing w firmie, badanie rynku, analiza wyrobów własnych i konkurencji. Realizacja strategii marketingowej nowych wyrobów.

Kursy i umiejętności: Kurs na kandydatów Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa organizowany przez Europejską Grupę Doradczą (planowane zakończenie: czerwiec 2010 r.)

Biegła obsługa komputera, m.in. Internet, MS Office, inne.

Prawo Jazdy kat. B

Znajomość języków obcych: angielski (płynne mówienie, pisanie i czytanie),niemiecki na poziomie podstawowym

Według złożonego oświadczenia Pani Anna Pater nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.