Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 czerwca 2014 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:

Akcjonariusz                   Liczba głosów                            % udział w liczbie     % udział
głosów na ZWZA            w ogólnej liczbie głosów

Jerzy Pater                                                    833 335                                 7,5                   5,7

Stanisław Cymbor                                        833 335                                  7,5                  5,7

PPHU Elżbieta
i Jerzy Pater Sp. z o.o.                                2 375 000                              21,3                16,2

PPHU Iwona i Stanisław
Cymbor Sp. z o.o.                                       2 375 000                              21,3                16,2

Piotr Mikrut                                                 1 776 498                               15,9                12,2

Rafał Mikrut                                                 1 254 167                              11,2                  8,6

AVIVA OFE                                                   1 200 000                               10,7                   8,2