Aktualny kurs akcji:

Uchwała KDPW o zamianie akcji imiennych

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym uchwały KDPW dotyczącej zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela o następującej treści: Uchwała nr 314/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 września 2009 r.

§ 1

Na podstawie   § 85 ust. 2 pkt 4 oraz   § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia oznaczyć kodem PLSNZKA00058 334.584 (trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 4 września 2009 r. 334.584 (trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. oznaczonych kodem PLSNZKA00041.

§ 2

Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem 4 września 2009 r. kodem PLSNZKA00058 oznaczonych jest 334.584 (trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.