Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA przekazuje w załączonym pliku listę akcjonariuszy, którzy w dniu 27 kwietnia 2023 roku dysponowali ilością głosów powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA.