Aktualny kurs akcji:

Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce

Zarząd FFiL Śnieżka SA (Emitent) informuje, że w oparciu o zawiadomienie z dnia 24 maja 2018 roku powziął informację o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Kayne Anderson Rudnick Investment Management (Inwestor). Zgodnie z powziętą informacją zmiana stanu posiadania ogólnej liczby głosów nastąpiła w wyniku zakupu akcji Spółki w dniu 25 kwietnia 2018 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału Inwestor posiadał 4,92% ogólnej liczby głosów a po transakcji zakupu udział ten wzrósł do poziomu 5,35% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.