Aktualny kurs akcji:

Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego odnawialnego

W nawiązaniu do raportu nr 4/2020 z 30 kwietnia 2020 r. Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że 11 lutego 2021 r. został podpisany aneks do umowy kredytu obrotowego odnawialnego („Umowa”) z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”).

Przedmiotem aneksu jest zmiana harmonogramu spłaty kredytu w ten sposób, że w przypadku uruchomienia kredytu, jego spłata nastąpi w trzech ratach kwartalnych: 8 milionów złotych płatne do 30 września 2021 r., 8 milionów złotych płatne do 30 grudnia 2021 r. i 9 milionów złotych płatne do 31 marca 2021 r. oraz zmiana warunków cenowych.

Pozostałe istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Celem podpisania Umowy jest finansowanie bieżących potrzeb Śnieżki związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zakupu surowców i materiałów.