Aktualny kurs akcji:

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego

Zarząd FFiL Śnieżka SA informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 608 333 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C FFiL Śnieżka S.A., oznaczonych przez KDPW kodem PLSNZKA00058. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w dniu 15 kwietnia 2008 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA asymilacji tych akcji w dniu 15 kwietnia 2008 roku z akcjami spółki będącymi w obrocie giełdowym.