Aktualny kurs akcji:

Zwiększenie zaangażowania w spółce białoruskiej

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie informuje o nabyciu w dniu 5 marca 2012 roku 12% udziałów w swojej spółce zależnej Śnieżka Belpol Sp. z o.o. z siedzibą w Żodino (Białoruś). Udziały zostały nabyte od dotychczasowego udziałowca Pana Anatolia Szelega za kwotę 150 000 USD (równowartość 470 325 zł wg kursu NBP z dnia 5 marca 2012 roku). Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne emitenta. Jednocześnie Śnieżka S.A. zbyła 1% posiadanych udziałów w spółce Śnieżka Belpol Sp. z o.o. na rzecz Pana Anatolija Niewmierżyckiego za kwotę 12 500 USD (równowartość 39 193,75 zł wg kursu NBP z dnia 5 marca 2012 roku). W wyniku powyższych transakcji struktura własnościowa udziałów w Spółce Śnieżka Belpol Sp. z o.o. przedstawia się następująco:

Śnieżka S.A.                          99,00%

Anatolij Niewmierżycki          1,00%