Aktualny kurs akcji:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że raporty okresowe w 2017 roku będą  przekazywane w następujących terminach:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

  •  za IV kwartał 2016 r. – 23 lutego 2017 r.
  • za I kwartał 2017 r. – 11 maja 2017 r.
  • za III kwartał 2017 r. – 9 listopada 2017 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 24 sierpnia 2017 r.
3. Raport roczny za 2016 r. – 25 kwietnia 2017 r.
4. Raport roczny skonsolidowany za 2016 r. – 25 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2017 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 rozporządzenia Zarząd FFiL Śnieżka S.A. oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne),a skonsolidowany raport półroczny skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (rozszerzony skonsolidowany raport półroczny).