Aktualny kurs akcji:

Zmiana w zakresie stosowania zasad Dobrych Praktyk

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że od dnia 29 stycznia 2009 roku nastąpiła zmiana w zakresie stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW określonej w części III pkt. 7. W związku z tym, że liczba członków Rady Nadzorczej składa się obecnie z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, Rada Nadzorcza zdecydowała o podjęciu uchwały w dniu 29 stycznia 2009 roku o odwołaniu dotychczasowego Komitetu Audytu. Zadania Komitetu Audytu przejmuje z dniem 29 stycznia 2009 roku Rada Nadzorcza emitenta.