Aktualny kurs akcji:

Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd zaproponował aby dywidenda na jedną akcję z zysku za 2009 rok wyniosła 1,40 zł (słownie: jeden złoty i czterdzieści groszy). Dniem dywidendy będzie dzień 5 lipca 2010 roku, wypłata nastąpi w dniu 19 lipca 2010 roku Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.