Aktualny kurs akcji:

Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 czerwca 2015 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:

Akcjonariusz                         Liczba głosów   % udział w liczbie  % udział głosów na ZWZA  w ogólnej liczbie głosów

Jerzy Pater                                 833 335                          6,8                   5,7

Stanisław Cymbor                    833 335                          6,8                   5,7

PPHU Elżbieta
i Jerzy Pater Sp. z o.o.             2 375 000                      19,3                  16,2

PPHU Iwona i Stanisław
Cymbor Sp. z o.o.                     2 375 000                      19,3                  16,2

Piotr Mikrut                               1 776 498                       14,5                  12,2

Rafał Mikrut                              1 254 167                       10,2                   8,6

AVIVA OFE                                 1 200 000                        9,8                    8,2

MetLife OFE                               850 000                          6,9                   5,8