Aktualny kurs akcji:

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu uchwały KDPW w sprawie konwersji akcji imiennych emitenta o następującej treści:

Uchwała Nr 173/08

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 27 marca 2008 r.

§ 1
Na podstawie § 85 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki FABRYKA FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” S.A., Zarząd Depozytu postanawia oznaczyć kodem PLSNZKA00058 608.333 (sześćset osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela spółki FABRYKA FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” S.A., powstałe po zamianie dokonanej w dniu 1 kwietnia 2008 r. 608.333 (sześćset osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych zwykłych oznaczonych kodem PLSNZKA00041.

§ 2
Zarząd Depozytu stwierdza, że z dniem 1 kwietnia 2008 r. :

1) kodem PLSNZKA00041 oznaczonych jest 334.584 (trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji spółki FABRYKA FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” S.A.,
2) kodem PLSNZKA00058 oznaczonych jest 608.333 (sześćset osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje spółki FABRYKA FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” S.A.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.