Aktualny kurs akcji:

Informacja o ostatecznej wartości dopłat wynikających z rozliczenia dotacji uzyskanych w przeszłości i zatrzymanych przez Poli-Farbe

W nawiązaniu do raportów 12/2019 oraz 13/2019 Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że 12 grudnia 2019 r. rozliczył dopłaty ze spółką Lampo Korlátolt Felelősségű Társaság („Lampo”) (Śnieżka i Lampo łącznie jako „Strony”) z tytułu transakcji nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Bócsa, Węgry („Poli-Farbe”).

Łączna, ostateczna wartość dopłat do ceny nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe, wynikających z rozliczenia uzyskanych w przeszłości i zatrzymanych przez Poli-Farbe dotacji, wyniosła 0,673 miliarda forintów węgierskich, tj. około 8,74 miliona złotych.
Po uwzględnieniu ww. dopłat, ostateczna, łączna cena nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe wyniosła 8,677 miliarda forintów węgierskich, tj. około 112,58 miliona złotych.

Transakcja została rozliczona w forintach węgierskich, a ww. kwoty wyrażone w złotych – obliczone wg średniego kursu NBP z dnia 11 grudnia 2019 r. – zostały podane wyłącznie w celach prezentacyjnych.
Obecnie Śnieżka nie prowadzi negocjacji w sprawie ewentualnego nabycia pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe