Aktualny kurs akcji:

Rejestracja umorzenia akcji w KDPW

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 października 2010 roku o następującej treści:

Na podstawie § 85 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., w związku z umorzeniem 2 911 (dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji spółki Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A., Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że kodem PLSNZKA00033 oznaczonych jest 13.050.676 (trzynaście milionów pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji spółki Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.