Aktualny kurs akcji:

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od swojego akcjonariusza – Pana Piotra Mikruta zgłoszenie kandydatury Pani Anny Sobockiej na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki.

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej została zgłoszona do rozpatrzenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śnieżki zwołanego na 27 kwietnia 2023 r.

Pani Anna Sobocka wyraziła zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Śnieżki.  Złożyła także oświadczenie o spełnianiu wszystkich kryteriów stawianych kandydatom na Członka Rady Nadzorczej oraz spełnieniu kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu Śnieżka przekazuje życiorys zawodowy Pani Anny Sobockiej wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymaganych prawem kryteriów stawianych kandydatom na Członków Rad Nadzorczych.