Aktualny kurs akcji:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że raporty okresowe w 2016 roku będą  przekazywane w następujących terminach:

  1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

    –         za IV kwartał 2015 r. – 24 lutego 2016 r.
    –         za I kwartał 2016 r. – 5 maja 2016 r.
    –         za III kwartał 2016 r. – 3 listopada 2016 r.

  2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 25 sierpnia 2016 r.
  3. Raport roczny za 2015 r. – 21 kwietnia 2016 r.
  4. Raport roczny skonsolidowany za 2015 r. – 21 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2016 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 rozporządzenia Zarząd FFiL Śnieżka S.A. oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne),a skonsolidowany raport półroczny skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (rozszerzony skonsolidowany raport półroczny).