Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze powyżej 5% głosów NWZ

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA przekazuje w załączonym pliku listę akcjonariuszy, którzy w dniu 26 listopada 2020 roku dysponowali ilością głosów powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka S.A.