Aktualny kurs akcji:

Decyzja o likwidacji spółki zależnej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 3 lipca 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Hadrokor Sp. z o.o. we Włocławku podjęło uchwałę o postawieniu spółki w stan likwidacji. Hadrokor Sp. z o.o. jest spółką zależną od FFiL Śnieżka S.A., z dniem dzisiejszym spółka nosi nazwę Hadrokor Sp. z o.o. w likwidacji. Likwidatorem został wybrany dotychczasowy Prezes Spółki Pan Grzegorz Komorowski. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony do Sądu Rejonowego w Toruniu.

Produkcja, która była do tej pory prowadzona w spółce Hadrokor Sp. z o.o., zostanie alokowana do Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A., w związku z tym likwidacja spółki zależnej nie wpłynie na wielkość przychodów skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Śnieżka.