Aktualny kurs akcji:

Powołanie Prokurenta

Podstawa prawna:        
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd FFiL Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2018 roku podjął Uchwałę o powołaniu Pani Izabeli Chmiel jako prokurenta Emitenta i udzieleniu jej prokury samoistnej.

Pani Izabela Chmiel pełni w spółce funkcję Dyrektora Biura Zarządu, posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku: administracja o specjalności administrowanie firmą i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Przebieg pracy zawodowej:
Od 1994-1995 Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej Stal Mielec – referent,
Od 1995-1998 FFIL Chemal s.c. Brzeźnica – referent,
Od 1998 roku do chwili obecnej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  kolejno na stanowiskach: Referenta, Asystentki Prezesa Zarządu, Kierownika Biura Zarządu. Od 1 lutego 2018 roku na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu.
Od 2005 roku Członek Rady Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa”.

Pani Izabela Chmiel nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Izabela Chmiel nie została również wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.