Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA

Zarząd FFiL Śnieżka SA przekazuje w załączonym pliku listę akcjonariuszy dysponujących powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 września 2017 roku.