Aktualny kurs akcji:

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA _”Śnieżka”, „Spółka”_ informuje, że Spółka otrzymała od swojego akcjonariusza – Pana Piotra Mikruta zgłoszenie kandydatury Pani Ewy Hałucha na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki.

 

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej została zgłoszona do rozpatrzenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śnieżki zwołanego na 31 maja 2022 r.

 

Pani Ewa Hałucha wyraziła zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Śnieżki. Złożyła także oświadczenie o spełnianiu wszystkich kryteriów stawianych kandydatom na Członka Rady Nadzorczej oraz spełnieniu kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej.

 

W załączeniu Śnieżka przekazuje życiorys zawodowy Pani Ewy Hałucha wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymaganych prawem kryteriów stawianych kandydatom na Członków Rad Nadzorczych.

Załączniki

1. Życiorys zawodowy kandydata na Członka Rady Nadzorczej- Ewa Hałucha

2. Oświadczenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej – Ewa Hałucha