Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że spośród akcjonariuszy obecnych na ZWZA Śnieżka S.A. w dniu 19 czerwca 2008 roku prawem do co najmniej 5% głosów dysponowali następujący akcjonariusze:

 

 

Liczba głosów                           % udział w liczbie                    % udział w ogólnej

z posiadanych akcji                  głosów na ZWZA                      liczbie głosów

 

Jerzy Pater                                             833 335                                   8,65                                         5,26

 

Stanisław Cymbor                                  833 335                                   8,65                                         5,26

 

PPHU Elżbieta

i Jerzy Pater Sp. z o.o.                       2 375 000                                  24,66                                       14,98

 

PPHU Iwona

i Stanisław Cymbor

Sp. z o.o.                                            2 375 000                                  24,66                                       14,98

 

 

Piotr Mikrut                                          1 787 498                                  18,56                                       11,28

 

Rafał Mikrut

(razem z PPHU

2M Sp z o.o.)                                      1 254 167                                  13,02                                          7,91