Aktualny kurs akcji:

Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2009 roku:

 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
  • za IV kwartał 2008 r. – 23 luty 2009 r.
  • za I kwartał 2009 r. – 13 maja 2009 r.
  • za II kwartał 2009 r. – 12 sierpnia 2009 r.
  • za III kwartał 2009 r. – 12 listopada 2009 r.
 2. Raport półroczny za I półrocze 2009 r. – 24 września 2009 r.
 3. Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2009 r. – 22 października 2009 r.
 4. Raport roczny za 2008 r. – 28 kwietnia 2009 r.
 5. Raport roczny skonsolidowany za 2008 r. – 20 maja 2009 r.