Aktualny kurs akcji:

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 2 września 2010 roku postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie rejestracji obniżenia wysokości kapitału zakładowego emitenta.

Po rejestracji zmiany kapitał zakładowy FFiL Śnieżka S.A. wynosi 13 550 676 zł. Obniżenie wysokości kapitału zakładowego jest następstwem umorzenia 2 911 akcji emitenta.

Aktualna struktura kapitału:

Akcje imienne serii A: 100 000 sztuk,  liczba głosów: 500 000

Akcje imienne serii B: 400 000 sztuk, liczba głosów: 2 000 000

Akcje serii C: 1 805 000 sztuk, liczba głosów: 1 805 000

Akcje serii D: 7 325 000 sztuk; liczba głosów: 7 325 000

Akcje serii E: 2 100 000 sztuk, liczba głosów: 2 100 000

Akcje serii F: 1 820 676 sztuk, liczba głosów: 1 820 676

Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego wynosi 15 550 676.