Aktualny kurs akcji:

Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

 

Raporty bieżące:

1.        Raport bieżący Nr 1/2009 z dnia 6.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

2.        Raport bieżący Nr 2/2009 z dnia 6.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

3.        Raport bieżący Nr 3/2009 z dnia 7.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

4.        Raport bieżący Nr 4/2009 z dnia 8.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

5.        Raport bieżący Nr 5/2009 z dnia 9.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

6.        Raport bieżący Nr 6/2009 z dnia 12.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

7.        Raport bieżący Nr 7/2009 z dnia 14.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

8.        Raport bieżący Nr 8/2009 z dnia 15.01.2009 roku: Aneks do umowy zawartej pomiędzy akcjonariuszami.

9.        Raport bieżący Nr 9/2009 z dnia 15.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

10.     Raport bieżący Nr 10/2009 z dnia 16.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

11.     Raport bieżący Nr 11/2009 z dnia 19.01.2009 roku: Umowy kredytowe.

12.     Raport bieżący Nr 12/2009 z dnia 21.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

13.     Raport bieżący Nr 13/2009 z dnia 22.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

14.     Raport bieżący Nr 14/2009 z dnia 23.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

15.     Raport bieżący Nr 15/2009 z dnia 26.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

16.     Raport bieżący Nr 16/2009 z dnia 28.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

17.     Raport bieżący Nr 17/2009 z dnia 28.01.2009 roku: Terminy publikacji raportów okresowych.

18.     Raport bieżący Nr 18/2009 z dnia 28.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

19.     Raport bieżący Nr 19/2009 z dnia 30.01.2009 roku: Zmiana w zakresie stosowania zasad Dobrych Praktyk.

20.     Raport bieżący Nr 20/2009 z dnia 30.01.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

21.     Raport bieżący Nr 21/2009 z dnia 04.02.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

22.     Raport bieżący Nr 22/2009 z dnia 04.02.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

23.     Raport bieżący Nr 23/2009 z dnia 05.02.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

24.     Raport bieżący Nr 24/2009 z dnia 06.02.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

25.     Raport bieżący Nr 25/2009 z dnia 09.02.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

26.     Raport bieżący Nr 26/2009 z dnia 10.02.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

27.     Raport bieżący Nr 27/2009 z dnia 12.02.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

28.     Raport bieżący Nr 28/2009 z dnia 13.02.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

29.     Raport bieżący Nr 29/2009 z dnia 17.02.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

30.     Raport bieżący Nr 30/2009 z dnia 19.02.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

31.     Raport bieżący Nr 31/2009 z dnia 23.02.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

32.     Raport bieżący Nr 32/2009 z dnia 25.02.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

33.     Raport bieżący Nr 33/2009 z dnia 26.02.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

34.     Raport bieżący Nr 34/2009 z dnia 27.02.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

35.     Raport bieżący Nr 35/2009 z dnia 27.02.2009 roku: Aneks do umowy kredytowej.

36.     Raport bieżący Nr 36/2009 z dnia 03.03.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

37.     Raport bieżący Nr 37/2009 z dnia 05.03.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

38.     Raport bieżący Nr 38/2009 z dnia 06.03.2009 roku: Nabycie akcji własnych

39.     Raport bieżący Nr 39/2009 z dnia 10.03.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

40.     Raport bieżący Nr 40/2009 z dnia 11.03.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

41.     Raport bieżący Nr 41/2009 z dnia 13.03.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

42.     Raport bieżący Nr 42/2009 z dnia 17.03.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

43.     Raport bieżący Nr 43/2009 z dnia 19.03.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

44.     Raport bieżący Nr 44/2009 z dnia 20.03.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

45.     Raport bieżący Nr 45/2009 z dnia 23.03.2009 roku: Nowe terminy publikacji raportów okresowych.

46.     Raport bieżący Nr 46/2009 z dnia 24.03.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

47.     Raport bieżący Nr 47/2009 z dnia 26.03.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

48.     Raport bieżący Nr 48/2009 z dnia 27.03.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

49.     Raport bieżący Nr 49/2009 z dnia 01.04.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

50.     Raport bieżący Nr 50/2009 z dnia 02.04.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

51.     Raport bieżący Nr 51/2009 z dnia 03.04.2009 roku: Nabycie akcji własnych

52.     Raport bieżący Nr 52/2009 z dnia 06.04.2009 roku: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego.

53.     Raport bieżący Nr 53/2009 z dnia 08.04.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

54.     Raport bieżący Nr 54/2009 z dnia 28.04.2009 roku: Umowa kredytowa.

55.     Raport bieżący Nr 55/2009 z dnia 28.04.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

56.     Raport bieżący Nr 56/2009 z dnia 30.04.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

57.     Raport bieżący Nr 57/2009 z dnia 08.05.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

58.     Raport bieżący Nr 58/2009 z dnia 12.05.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

59.     Raport bieżący Nr 59/2009 z dnia 14.05.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

60.     Raport bieżący Nr 60/2009 z dnia 16.05.2009 roku: Deklaracja wypłaty dywidendy.

61.     Raport bieżący Nr 61/2009 z dnia 16.05.2009 roku: Termin i porządek obrad ZWZA.

62.     Raport bieżący Nr 62/2009 z dnia 18.05.2009 roku: Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

63.     Raport bieżący Nr 63/2009 z dnia 20.05.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

64.     Raport bieżący Nr 64/2009 z dnia 20.05.2009 roku: Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

65.     Raport bieżący Nr 65/2009 z dnia 22.05.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

66.     Raport bieżący Nr 66/2009 z dnia 22.05.2009 roku: Wybór audytora.

67.     Raport bieżący Nr 67/2009 z dnia 28.05.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

68.     Raport bieżący Nr 68/2009 z dnia 29.05.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

69.     Raport bieżący Nr 69/2009 z dnia 02.06.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

70.     Raport bieżący Nr 70/2009 z dnia 04.06.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

71.     Raport bieżący Nr 71/2009 z dnia 10.06.2009 roku: Treść projektów uchwał na ZWZA.

72.     Raport bieżący Nr 72/2009 z dnia 12.06.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

73.     Raport bieżący Nr 73/2009 z dnia 25.06.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

74.     Raport bieżący Nr 74/2009 z dnia 25.06.2009 roku: Treść uchwał podjętych przez ZWZA.

75.     Raport bieżący Nr 75/2009 z dnia 25.06.2009 roku: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy.

76.     Raport bieżący Nr 76/2009 z dnia 25.06.2009 roku: Powołanie Członków Zarządu.

77.     Raport bieżący Nr 77/2009 z dnia 30.06.2009 roku: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA.

78.     Raport bieżący Nr 78/2009 z dnia 01.07.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

79.     Raport bieżący Nr 79/2009 z dnia 06.07.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

80.     Raport bieżący Nr 80/2009 z dnia 31.07.2009 roku: Nabycie akcji własnych.

81.     Raport bieżący Nr 81/2009 z dnia 04.08.2009 roku: Nabycie aktywów o znacznej wartości.

82.     Raport bieżący Nr 82/2009 z dnia 10.08.2009 roku: Tekst jednolity statutu.

83.     Raport bieżący Nr 83/2009 z dnia 11.08.2009 roku: Konwersja akcji imiennych.

84.     Raport bieżący Nr 84/2009 z dnia 12.08.2009 roku: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych emitenta.

85.     Raport bieżący Nr 85/2009 z dnia 27.08.2009 roku: Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta.

86.     Raport bieżący Nr 86/2009 z dnia 03.09.2009 roku: Uchwała KDPW o zamianie akcji imiennych.

87.     Raport bieżący Nr 87/2009 z dnia 09.09.2009 roku: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego.

88.     Raport bieżący Nr 88/2009 z dnia 11.09.2009 roku: Uchwała KDPW w sprawie asymilacji akcji.

89.     Raport bieżący Nr 89/2009 z dnia 24.09.2009 roku: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych emitenta.

90.     Raport bieżący Nr 90/2009 z dnia 25.09.2009 roku: Rejestracja umorzenia akcji w KDPW.

91.     Raport bieżący Nr 91/2009 z dnia 18.12.2009 roku: Aneks do umowy kredytowej.

 

Raporty okresowe:

Raport roczny za 2008 rok – 28 kwietnia 2009 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok – 28 kwietnia 2009 r.

 

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 31 sierpnia 2009 r.

 

Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

za IV kwartał 2008 roku – 23.02.2009 r.

za I kwartał 2009 roku – 13 maja 2009 r.

za III kwartał 2009 roku – 12 listopada 2009 r.

 

Wszystkie raporty dostępne są w siedzibie emitenta oraz na stronie www.sniezka.pl