Aktualny kurs akcji:

Korekta raportu 6/2021: Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL „Śnieżka” S.A.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) dokonuje korekty raportu 6/2021 z 1 kwietnia 2021 r.: ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez uzupełnienie projektu uchwały nr 8/2021 w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A. obejmującego lata 2019-2020  o „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA za 2019 i 2020 rok”.

Wszelkie pozostałe informacje opublikowane w raporcie 6/2021 pozostają bez zmian.