Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że spośród akcjonariuszy obecnych na NWZA Śnieżka S.A. w dniu 17 marca 2008 roku prawem do co najmniej 5% głosów dysponowali następujący akcjonariusze:

 

 

Liczba głosów                       % udział w liczbie            % udział w ogólnej

z posiadanych akcji               głosów na NWZA             liczbie głosów

 

Jerzy Pater                             833 335                                   8,11                                         5,26

 

Stanisław Cymbor                  833 335                                   8,11                                         5,26

 

PPHU Elżbieta

i Jerzy Pater Sp. z o.o.         2 375 000                                 23,11                                       14,98

 

PPHU Iwona

i Stanisław Cymbor

Sp. z o.o.                             2 375 000                                 23,11                                       14,98

 

 

Piotr Mikrut                            1 787 498                                17,40                                        11,28

 

Rafał Mikrut                              660 367                                  6,43                                          4,17

 

PPHU 2M Sp z o.o.                   593 800                                  5,78                                          3,75

 

Comercial Union

OFE BPH CU WBK                   650 000                                   6,33                                         4,10