Aktualny kurs akcji:

Konwersja akcji imiennych

C emitenta na akcje na okaziciela. Zamienionych zostało łącznie 608 333 akcji imiennych serii C.

Jednocześnie emitent złoży wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych o włączenie zamienionych akcji do notowań.