Aktualny kurs akcji:

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA

Zarząd FFiL Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że w dniu 4 października 2019 r. otrzymał informację o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Śnieżce przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Załącznik: 

PTE 2019 120