Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2009 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:

 

Akcjonariusz              Liczba głosów    % udział w liczbie                % udział

głosów na ZWZA               w ogólnej liczbie głosów

 

Jerzy Pater                833 335                                  8,66                                        5,26

 

Stanisław Cymbor     833 335                                  8,66                                        5,26

 

PPHU Elżbieta

i Jerzy Pater Sp. z o.o.    2 375 000                        24,68                                       14,98

 

PPHU Iwona i Stanisław

Cymbor Sp. z o.o.            2 375 000                        24,68                                       14,98

 

Piotr Mikrut                       1 787 498                        18,57                                       11,28

 

Rafał Mikrut                         660 367                         6,86                                          4,17

 

PPHU 2M Sp. z o.o.             593 800                         6,17                                          3,75